Ngày 04/11/2018  Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu tổ chức kỳ thi Văn hay Chữ tốt cấp thành phố năm học 2018-2019